Chồng yếu sinh lý nên nhờ bạn thân địt vợ, lúc ổng còn sống họ cũng đã xơ múi rồi. Bởi ổng ít khi có mặt tại quán, chỉ thỉnh thoảng ghé một chút để nắm bắt tình hình sau đó “thị tẩm” cô bồ nhí một phát rồi dông tuốt về nhà với bà vợ lớn máu ghen cỡ Hoạn Thư mà tính tình thì hiền lành cỡ sư tử Hà Đông. Trong khi đó Hải Sơn với chị 2 thì luôn có mặt tại quán, Chồng cho bạn thân chén luôn vợ mình đi ra đi vô đụng tay đụng chân riết rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hải Sơn năm đó mười tám.