Bỏ thuốc kích dục để chén cô giáo Kaede Fuua thiếu thốn, độ dâm của Phương. Một cô giáo coi hiền lành, khép nép như vậy mà hắn không ngờ cuộc sống tình dục của Phương lại sôi động đến thế. Nghĩ rồi, thằng Miên lại tự trách bản thân đừng nhiều chuyện về cuộc sống của Phương. Dù sao cô cũng có ý tốt luôn muốn giúp đỡ hắn, bản thân hắn đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Phương nói qua loa với thằng Miên vài câu thôi, cô cũng tranh thủ sửa soạn nấu cơm nấu nước, Cưỡng ép rồi địt cô giáo Kaede Fuua nhiều nước tắm táp và dọn dẹp mọi thứ đặng một lát còn đón Boray nữa. Thằng Miên đứng đó không biết làm gì cũng

Thể loại:

Uncategorized