Bịt mắt rồi đè vợ của đồng nghiệp ra địt, chuẩn bị trước rồi nên khi thấy Vy nhờ anh chàng kia thì ai nấy đều ồ lên đầy vẻ trầm trồ, thiếu điều cả bọn còn muốn vỗ tay luôn như chúc mừng anh chàng may mắn, Bịt mắt rồi đè vợ của đồng nghiệp ra địt là kẻ đầu tiên “trúng số” trong cả bọn. Anh chàng kia cũng đưa tay gãi đầu bối rối mấy cái thôi, còn lại thì hào hứng lắm. Vy quay đi thì anh ta lấp tức tò tò đi theo. Vy có liếc nhìn lại sau thì thấy cả nhóm VĐV còn lại vẫn nhìn theo cô và anh chàng kia, vẫn.