Bác sĩ già kích dục địt luôn em bệnh nhân Kana Morisawa nóng bỏng, vơ, Bác sĩ nứng cặc địt luôn em bệnh nhân Kana Morisawa thiếu thốn kiểu muốn kết thúc câu chuyện hỏi xoáy đáp xoay vì nghĩ thằng con cũng chẳng còn gì để kể. – Chú Hai néo! Câu trả lời của Thằng Sơn làm bà Mẹo giật thót. Hai néo là thằng cha làm nghề mổ heo cho bà Tư Sạn, cũng là người phụ bà Tư ra thịt ra xương để bán lẻ ngoài chợ. Bà Mẹo lấy mối chỗ bà Tư nên cũng biết ông này. Ổng tên Hai, mà mập quá lại hành nghề đồ tể nên ai cũng kêu Hai néo, đọc ngược là heo nái. – Thằng.